Eindassessment Neuromusculaire triggerpointtherapie

Opleiding

U wordt in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat u in staat bent om in een reële situatie het geheel van competenties in te zetten dat nodig is voor
het veilig, effectief en efficiënt uitvoeren van het diagnostisch en therapeutisch proces bij een cliënt met neuromusculaire klachten.

U kan deelnemen aan het eindassessment als u alle modules van het 1e, 2e, 3e en 4e studiejaar met voldoende resultaat heeft afgerond 
en u dient 6 weken voor de start van de periode alles afgerond te hebben om een eindassessment aan te vragen.

Wanneer u in uw eindassessment laat zien dat u de competenties voldoende heeft ontwikkeld, bent u Neuromusculair Triggerpoint Therapeut.

Inhoudelijk

Investering

Prijs: € 450,- excl. BTW.

Herkansing van het eindassessment bedraagt € 295,- excl. BTW.

Geen ingeplande activiteit gevonden voor deze module.