Spinaal segment

Opleiding

De praktijkgerichte cursus Spinaal segment geeft in 7 lesdagen inzicht in het ontstaan van chronische (pijn-)klachten en de lichamelijke gevolgen van de chronische (pijn-)klachten. Daarnaast laat de docent enkele behandelmogelijkheden zien die goed passen in de ‘gereedschapskoffer’ van de neuromusculair therapeut (naast o.a klassieke massage en triggerpointbehandeling). Tijdens de bijeenkomsten werkt u aan een aantal opdrachten waarin casussen uit de eigen praktijk worden geanalyseerd en uitgewerkt tot een adequaat behandelplan waarna behandeling volgens spinaal segment volgt. 

Docent:
Marijke Blanken

Vereiste vooropleiding: Sportmassage/ Manueel Praktizijn

Inhoudelijk

In deze cursus leert u van een aantal belangrijke psychologische theorieën op welke manier deze inzichten te gebruiken zijn in uw dagelijkse werk met cliënten. Ook krijgt u informatie vanuit de psychopathologie over psychisch afwijkend gedrag, want soms is dat van belang om een behandeling, of behandelingsadvies, beter te laten slagen of nog niet te starten ('gele vlaggen'). Het gebruikte boek heeft vooral de functie als naslagwerk, waaruit een aantal onderdelen gebruikt zal gaan worden tijdens de lessen. Aan de hand van voorbereidingsopdrachten en dit boek zult u uw psychologische horizon uitbreiden. Om te bepalen in hoeverre u de stof al kunt gebruiken, gaat u aan de hand van onder andere 'lastige' casussen uit uw eigen praktijk en die van uw medestudenten bespreken tijdens de bijeenkomsten.

Het zal in deze cursus ook duidelijk worden hoe uw eigen verbale en non-verbale communicatie, houding en referentiekader invloed heeft op de interactie met de cliënt en diens behandeling. U zult inzien dat het belangrijk is zich in de interactie met een ander altijd het volgende af te vragen: "WEET ik wat de ander bedoelt en begrijp of DENK ik dat te weten?". Aan de hand van uw eigen behoeften en de manier waarop u in de bijeenkomsten communiceert, krijgt u feedback over de manier waarop u overkomt en aanwijzingen om uw eigen communicatie effectiever te maken. 

U wordt tijdens de cursus doorlopend beoordeeld op verschillende praktische vaardigheden en houding. Tijdens de laatste bijeenkomst legt u een officiele theorietoets af.

Aanbevolen literatuur:
'Psychologie van A tot Z'

Investering

De cursus omvat 7 lesdagen, waaronder het theorie en praktijk examen. 

Prijs: € 1.045,- excl. BTW. (inclusief examenkosten)

Bij inschrijving betaalt u € 150,-. Het restant gaat per automatische incasso per maand, startend een maand voor aanvang van de cursus.
De laatste afschrijving vindt plaats een maand voor de laatste lesdag.

Geen ingeplande activiteit gevonden voor deze module.