Bewegingsleer en ondersteuning

Opleiding

Doel van deze cursus is het adequaat kunnen analyseren van een klacht aan het bewegingsapparaat. Daartoe voert de neuromusculair therapeut een bewegingsfunctieonderzoek uit, rekening houdend met de bewegingsketen. U bent in staat om beginnende blessures te herkennen die het gevolg zijn van myogene disbalans en deze binnen de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid te behandelen aan de hand van een behandelplan.

De cursus is zowel theoretisch als praktisch. Per onderwerp wordt er een theoretische basis gelegd waarna de toepassing in de praktijk geoefend wordt. Aan de hand van casuïstiek wordt het opstellen van een behandelplan geoefend. Ook worden enkele therapeutische interventies besproken en geoefend. Ter verwerking van de stof moeten portfolio opdrachten gemaakt worden. Studenten zullen door veel te oefenen in werkgroepjes en zelfstudie zich de vaardigheden eigen moeten maken.

De cursus is ook een onderdeel van de geaccrediteerde opleiding Medische Basiskennis plus. Wanneer u als student de 4 Medische Basiskennis modules afsluit, ontvangt u hier ook een diploma van. 

Docent:
Marijke Blanken

Om toegelaten te worden tot de cursus Bewegingsleer en ondersteuning van Prevenzis dient u de modules Klassieke massage, Anatomie en fysiologie met voldoende resultaat te hebben afgerond.

Inhoudelijk

Onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen zijn:

  1. Trainingsleer;
  2. Opstellen van een behandelplan;
  3. Testen van spieren en gewrichten in de bewegingsketen;
  4. Normaliseren van spierfunctie.

Toetsing zal plaats vinden in de vorm van een schriftelijke toets en een vaardighedentoets. Ook moeten de portfolio-opdrachten positief zijn beoordeeld. De kosten van de toetsen zijn bij de prijs inbegrepen. Om mee te kunnen doen aan de toetsing moet u bij minimaal 80% van de lessen aanwezig zijn geweest. Daarbij wordt een actieve participatie verwacht. Er kan geen voldoende resultaat voor de module gehaald worden als één of meerdere van deze onderdelen als niet voldaan zijn afgerond.

Investering

Studieduur: 6 lesdagen.
Lesgeld: € 990,- excl. BTW (inclusief examen)

Bij inschrijving betaalt u €150,-. De rest van het bedrag volgt per automatische incasso per maand, startend een maand voor aanvang van de module.
De laatste afschrijving vindt plaats een maand voor de laatste lesdag.

 

Geen ingeplande activiteit gevonden voor deze module.